WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Aanbod van gezondheidschecks in de branche

Net voor de zomer werd het al aangekondigd: alle medewerkers in de branche kunnen kosteloos een persoonlijke gezondheidscheck doen. De sociale partners in de meubelindustrie (Koninklijke CBM, FNV en CNV vakmensen) vinden het belangrijk dat de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers in onze branche bevorderd worden. Er is budget beschikbaar gesteld om te streven naar fittere medewerkers, een grotere inzetbaarheid, meer productiviteit en een lager ziekteverzuim.

Arbowet
Door een gezondheidscheck aan te bieden breng je de gezondheidssituatie van je medewerkers en organisatie in kaart. Met de gezondheidscheck die CBM voor de sector heeft ingekocht wordt voldaan aan de verplichting vanuit de arbowet voor het aanbieden van een PMO (Preventief medisch onderzoek) (zoals ook in onze cao vermeld staat).

Rapportage
De resultaten van de medewerkers zijn anoniem. De werkgever krijgt een rapportage van de eigen organisatie (vanaf 50 afgeronde checks), afgezet tegen de resultaten in de branche. De werknemer krijgt uiteraard wel de eigen resultaten, inclusief advies, zodat deze zelf de regie kan nemen om zijn/haar gezondheid en inzetbaarheid te verbeteren.

Omdat we in onze sector veel kleinere bedrijven hebben wordt er een macrorapport beschikbaar gesteld waarin de verzamelde data van alle bedrijven wordt geanalyseerd. Bij minimaal 50 afgeronde checks kan een aparte rapportage worden gemaakt voor het bedrijf. Daarin wordt het bedrijf gespiegeld aan een benchmark en een verzuim- en productiviteitsanalyse gemaakt..

Hoe werkt het?
Deelnemers vullen een online vragenlijst in, voeren thuis zelf de fysieke tests uit, krijgen een rapport met advies en kunnen zelfstandig of begeleid aan de slag met eventuele gezondheidsrisico’s. Er is voor &niped gekozen als uitvoerende partij. Omdat CBM nauw betrokken is bij het inkopen en inregelen van de gezondheidschecks, kunnen we ook zorgen voor de juiste opvolging. Zo worden de werknemers bijvoorbeeld gewezen op de mogelijkheden voor online cursussen vanuit Schaven aan jouw Toekomst om de eigen lifestyle te verbeteren.

Wanneer
Eind augustus gaat de pilot draaien. Begin september krijg je meer informatie en kun je je bedrijf aanmelden zodat jouw medewerkers de gezondheidschecks ontvangen. Heb je nu al vragen, neem dan contact op met Anouk van Stipriaan, Miranda Oosdijk of Kees Zwetsloot.

Adviseurs

Anouk van Stipriaan
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij

Miranda Oosdijk
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij