WORD LID BEL ONS MAIL ONS

‘Aanbestedingswet schiet duidelijk nog tekort’

De evaluatie van de Aanbestedingswet laat duidelijk zien dat de uitvoering door aanbestedende partijen, zoals gemeenten en provincies, tekort schiet. Dat signaleren VNO-NCW en MKB-Nederland nu minister Kamp de evaluatie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Uit deze evaluatie blijkt dat de aanbestedende diensten het aan professionaliteit ontbreekt om de eigen regels uit de wet naar behoren te kunnen uitvoeren.

Prijs
Dit leidt ertoe dat enkel naar de prijs wordt gekeken, terwijl wel van de ondernemers wordt gevraagd een offerde conform EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) op te stellen. Hierdoor wordt er bij de gunning geen aandacht besteed aan innovatieve oplossingen. Veel werk en dus kosten voor niks, stellen de ondernemingsorganisaties.

Positie mkb
Daarnaast is de positie van het mkb nog niet verbeterd, terwijl dit het hoofddoel was van de Wet. Ook zzp’ers hebben het lastig om een voet tussen de deur te krijgen. Dit komt vooral door de toepassing van zogenaamde marktplaatsen, die ervoor zorgen dat zzp’ers enkel op prijs kunnen concurreren zonder dat er de mogelijkheid is om ervaring en vaardigheid te overleggen. Voor het mkb en zzp’ers is het van groot belang dat aanbestedende partijen verplicht moeten worden tot marktconsultatie.

Geen gelijkwaardige basis
Ook blijkt uit de evaluatie dat contracten niet op gelijkwaardige basis worden opgelegd. Dit zorgt ervoor dat de betrokken ondernemers nagenoeg ongelimiteerde risico’s lopen. Bijvoorbeeld architecten moeten vaak al de hele opdracht uitwerken, waarbij ze na het mislopen van de opdracht kunnen fluiten naar de gemaakte kosten. Gelukkig ziet minister Kamp ook de noodzaak van professionalisering, betere toegang en proportionaliteit in de contractvoorwaarden. Daarbij is ook belangrijk dat ondernemers rechtstreeks betaald moeten worden en niet zomaar op een zwarte lijst terecht kunnen komen.

Minimumtermijn
Wel zijn VNO-NCW en MKB-Nederland blij met het verlengen van de minimumtermijn tussen de laatste nota van inlichtingen en de uiterste termijn voor inschrijvingen van zes dagen naar tien dagen. Ondernemers krijgen hierdoor meer tijd om hun offerte aan te passen na de laatste nota van inlichtingen. Ook het uitstellen het verplicht elektronisch aanbesteden is een succes voor de ondernemers.

Bron: VNO-NCW

Adviseurs

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij