WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Nieuws van leden en relaties

Havee Meubelen 60 jaar CBM-lidmaatschap Een diamanten jubileum voor Havee Meubelen, het bedrijf uit Culemborg is maar liefst 60 jaar lid van Koninklijke CBM! Kees Hoogendijk (CBM) overhandigde persoonlijk de oorkonde en de jubileumtaart aan drie generaties Veldhuizen (van links naar rechts): Riens Veldhuizen, Herman Veldhuizen, Henk Veldhuizen en Rody Veldhuizen. Van harte gefeliciteerd en…lees verder

Loesje Overbeke

Update cao-onderhandelingen

Afgelopen donderdag 23 november, zijn sociale partners voor de derde keer bij elkaar gekomen om te praten over een nieuwe cao. Er zijn pogingen ondernomen om tot concrete afspraken te komen, waarbij uiteraard de loonparagraaf een belangrijk issue was. Ondanks meerdere schorsingen zijn de verschillen nog niet overbrugd. Beide partijen hebben wel bewogen op de…lees verder

Dick Roodenrijs