WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Jong Management trapt het nieuwe jaar af tijdens ALV bij Leeuwerik Plaat

Donderdag 26 januari ging het nieuwe Jong Management-jaar weer van start met een Algemene Ledenvergadering. Op uitnodiging van Leeuwerik Plaat konden we de vergadering combineren met een bedrijfsbezoek en dus reisden we massaal af naar Eindhoven. Leeuwerik Plaat had er flink werk van gemaakt: er stond een mooie tent op de parkeerplaats waar we hartelijk…lees verder

Monique van Niekerk

Wet kwaliteitsborging uitgesteld

Er zijn meerdere vragen van leden bij CBM binnengekomen over de Wet kwaliteitsborging. Wet en ingangsdatum De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is het bewaken van de kwaliteit van ontwerp en uitvoering zodat het eindresultaat aan de voorschriften van het Bouwbesluit voldoet. In het huidige stelsel toetst de gemeente bouwplannen vooraf en ziet toe…lees verder

Nelleke Versloot