WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Ben je van plan een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto te kopen of te financial-leasen? Vraag dan Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) aan. Bij operationele lease vraagt je leasemaatschappij subsidie aan om in aanmerking te komen voor de AanZET. Budget Het budget voor 2022 is € 13,5 miljoen. De vastgestelde percentages en het maximum subsidiebedrag per…lees verder

Dirk van Deursen

Tussentijdse aanstelling nieuw bestuurslid

Het algemeen bestuur heeft Werner Ritmeester van Frederiks Interieurs BV uit Heerenveen tussentijds aangesteld als bestuurslid. Werner volgt een van de bestuursleden op die eind 2021 aftraden. Tijdens de ALV van 1 december 2022 wordt Werner door het bestuur voorgedragen om officieel benoemd te worden. Welkom in het algemeen bestuur Werner! Er zijn momenteel nog twee vacatures in…lees verder

Kees Hoogendijk