WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Incassodienst: veel onjuist gebruik algemene voorwaarden

Bij het behandelen van (incasso)zaken zien wij regelmatig dat de algemene voorwaarden niet op de juiste manier worden gebruikt. Dit kan grote gevolgen hebben voor je juridische positie. Bijvoorbeeld bij het inroepen van het eigendomsbehoud in het geval een afnemer in staat van faillissement wordt verklaard. Of het kunnen beroepen op een aansprakelijkheidsbeperking wat in…lees verder

Loes Elbersen

Vertrouwenspersoon verplicht?

Naar aanleiding van de uitzending over The Voice of Holland wordt in de media nu de vaak de rol van de vertrouwenspersoon binnen het bedrijf genoemd.  Bedrijven zijn niet verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen. Echter, bedrijven zijn volgens de Arbowet wél verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en grensoverschrijdend gedrag….lees verder

Nelleke Versloot