WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Europese Commissie: gebruik hoge kwaliteit hout voor meubels of constructie

Op woensdag 14 juli jl. heeft de Europese Commissie een belangrijk pakket voorstellen aangenomen zodat het klimaat-, energie-, landgebruik-, transport- en belastingbeleid van de EU er op gericht zijn de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van 1990 (Fit for 55-pakket). Zo is de Europese Commissie voorstander van…lees verder

Kees Hoogendijk

Nieuwe data digitale cursus Veilig en Gezond werken

Op grond van de Arbowet moet de werkgever de werknemer voorlichten over de risico’s van het werk. Die verplichting staat ook in de cao waar het nieuw aangenomen werknemers betreft. In samenwerking met de Houthandelbranche organiseren wij de digitale cursus Veilig en Gezond werken. De cursus wordt gegeven door Freeway Arbo Advies en behandelt de…lees verder

Nelleke Versloot