WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Opschorten cao-onderhandelingen 2020

In verband met het coronavirus en de onzekerheid over de bedrijfseconomische positie van onze leden heeft het bestuur van CBM en de onderhandelingsdelegatie doen besluiten de onderhandelingen voorlopig op te schorten. Eind vorig jaar zijn werkgevers niet tot overeenstemming gekomen met vakbonden over een cao voor 2020, ondanks een serieus voorstel op de belangrijke thema’s…lees verder

Allard Moolenaars

Aangepaste regeling werktijdverkorting (NOW)

De overheid heeft het coronavirus aangemerkt als ‘buitengewone omstandigheid’, waardoor de werktijdverkortingsregeling voor werkgevers openstaat. Op woensdag 18 maart is bekend gemaakt dat de Werktijdverkortingsregeling (WTV) per direct wordt ingetrokken en vervangen wordt door de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Op dit moment zijn we druk bezig met het analyseren van de maatregelen die zijn…lees verder

Allard Moolenaars