WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Aanvraag lidmaatschap CBM

Het lidmaatschap is aangevraagd door: Woodchuck Vlotlaan 210 2681 TV Monster Directie: R. de Ruiter www.woodchuck.nl Eventuele bezwaren tegen toekenning van het lidmaatschap dienen binnen twee weken te worden doorgeven bij Monique van Niekerk (T 023 515 88 00).

Monique van Niekerk

Jurist op bezoek!

De CBM-juristen brengen graag een bezoek aan je bedrijf. Voor leden zijn hier geen kosten aan verbonden. We kunnen een actuele juridische kwestie bespreken, maar we kunnen ook een korte juridische scan uitvoeren. Bij een scan komen vragen aan de orde als: heb ik mijn algemene voorwaarden wel goed van toepassing verklaard? Hoe voorkom ik discussies…lees verder

Dick Roodenrijs