WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Aanvraag lidmaatschap CBM

Het lidmaatschap is aangevraagd door: 2D&W Kabelweg 38 1014 BB  Amsterdam Directie: F. Dekker, E. Danner, B. Hendriks Eventuele bezwaren tegen toekenning van het lidmaatschap dienen binnen twee weken te worden doorgeven aan Leendert Tamboer (tamboer@cbm.nl of T 023 515 88 52).

Marleen Pouwels

Stop concurrentievervalsing door illegale houtkap

EFIC, de Europese meubelkoepel waar CBM lid van is, en de Europese houtverwerkende industrie roepen de Europese Commissie op, om de scope van de Europese Houtverordening uit te breiden, om concurrentievervalsing door illegale houtkap tegen te gaan. Er moeten meer garanties komen dat producten die van hout gemaakt zijn en boomachtige houtsoorten zoals bamboe, ook…lees verder

Kees Hoogendijk