WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Waarom een nieuwe privacywet?

De technologie maakt grote sprongen. Op allerlei manieren wordt gemerkt en ongemerkt veel data over personen verzameld. De wetgeving hiervoor, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), stamt uit 2001 en bood onvoldoende bescherming voor uw persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de nieuwe privacywet voor de hele Europese Unie. De bescherming…lees verder

Koninklijke CBM

Meer geld voor innovatiekrediet! voor technische projecten is nog geld beschikbaar!

Per 11 mei 2018 is het budget voor klinische ontwikkelingsprojecten met € 10 miljoen verhoogd naar € 30 miljoen. Het budget voor technische ontwikkelingsprojecten blijft ongewijzigd vastgesteld op € 40 miljoen. Voor technische ontwikkelingsprojecten heeft de overheid nog ruim voldoende budget beschikbaar en kunnen nog aanvragen worden ingediend. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van veelbelovende…lees verder

Kees Hoogendijk