WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Aanvraag lidmaatschap CBM

Het lidmaatschap is aangevraagd door: Oeben Woonservice Talmastraat 20 3864 DE NIJKERKERVEEN Directie: M. Oeben Eventuele bezwaren tegen toekenning van het lidmaatschap dienen binnen twee weken te worden doorgeven aan Leendert Tamboer (tamboer@cbm.nl of T 023 515 88 52).

Marleen Pouwels

Voorlichting over houtstof

Werkgevers zijn verplicht om hun personeel goed voor te lichten over het werk dat zij uitvoeren en over de daaraan verbonden veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Houtstof is ook een risico waar voorlichting over moet worden gegeven. Risico’s  Stof van hardhout is door de overheid geclassificeerd als kankerverwekkend en stof van zachthout als verdacht. Voor kankerverwekkende stoffen…lees verder

Nelleke Versloot