WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Wijzigingen Arbowet 1 juli 2017

Zoals al eerder gemeld wijzigt de de Arbowet per 1 juli 2017. Eén van deze wijzigingen is de invoering van een aantal minimale eisen waaraan het contract met de arbodienst/bedrijfsarts moet voldoen. Voor lopende contracten geldt een overgangstermijn van 1 jaar. Contracten die op of na 1 juli 2017 met de arbodienst/bedrijfsarts worden gesloten moeten…lees verder

Nelleke Versloot

Energie besparen met Ledverlichting en zonnepanelen

CBM helpt bedrijven met het besparen op energiekosten, samen met WDM. Hoewel de energieprijzen nog steeds ongekend laag zijn, kun je investeringen op ledverlichting en zonnepanelen toch al snel terugverdienen. Iedere kWh elektriciteit die je niet verbruikt, hoef je niet te betalen en daardoor bespaar je ook transportkosten en energiebelasting. Ledverlichting Goede verlichting op de…lees verder

Marleen Pouwels