WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Subsidie voor ontwikkeling Topcentrum Meubelindustrie

Op 23 mei 2016 heeft Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, subsidie toegekend voor de ontwikkeling van het Topcentrum Meubelindustrie. Dit Topcentrum wordt ontwikkeld op initiatief van de landelijke Branchevereniging voor Interieurbouw en Meubelindustrie (CBM), het landelijke Expertisecentrum Meubel (ECM), en een drietal scholen, namelijk het HMC mbo vakschool voor hout, meubel en…lees verder

Kees Zwetsloot

Cao voor Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven algemeen verbindend verklaard

De cao voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven is bij besluit van 18 mei 2016 algemeen verbindend verklaard. In de Staatscourant van 20 mei 2016, publicatienummer 18833 onder UAW-nr. 11757 is dit besluit gepubliceerd. Door de algemeen verbindend verklaring geldt de cao voor alle werkgevers en werknemers die onder de werkingssfeer van de cao vallen, dus…lees verder

Dick Roodenrijs