WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Nog maar 1 loonschaal voor leerlingen

CBM is met de vakbonden FNV en CNV tot drie aanvullende cao-afspraken gekomen betreffende de opleiding van jongeren: de eerste gaat over het loon, de tweede over de subsidiering van Samenwerkingsverbanden en bedrijven die jongeren via een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) opleiden en de derde gaat over de tegemoetkoming van studiekosten voor leerlingen. Loon Vanaf 1 januari 2016…lees verder

Dick Roodenrijs

Leeftijdsgrens Jong Management naar 45 jaar

In januari jl. heeft JM haar Ledenvergadering gehouden. Op de agenda stond een aantal belangrijke zaken, waaronder aansluiting bij ‘groot CBM’, verhoging van de leeftijdsgrens, het ledenaantal en het programma 2016. JM-leden vinden dat hun groeicapaciteiten binnen hun bedrijf ligt tussen hun 35ste en 45ste levensjaar. Lid zijn van Jong Management levert een grote bijdrage…lees verder

Marleen Pouwels