WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Minimumloon

Het wettelijk minimumloon is vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Dit minimumloon is gekoppeld aan de gemiddelde ontwikkeling van de contractlonen en wordt jaarlijks per 1 januari en 1 juli aangepast. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het minimumloon vast. Het wettelijk minimumloon stelt een ondergrens voor wat werknemers minimaal moeten verdienen….lees verder

Kees Zwetsloot

Bedrijven verplicht tot energiebesparende maatregelen

Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m³ aardgasequivalenten (Aeq). Deze wetgeving bestaat al langere tijd, maar er werd niet veel op gehandhaafd. In het Energieakkoord is afgesproken dat het bevoegd gezag, bedrijven vaker en…lees verder

Nelleke Versloot