WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Pensioengegevens eenvoudig aanleveren per 2016

Deze week ontvangen werkgevers die zijn aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de meubelindustrie en meubileringsbedrijven een brief. Hierin nodigt het pensioenfonds hen uit om de eerste aangifte over 2016 via Pensioenaangifte te doen. Pensioenaangifte is een nieuwe manier van gegevensaanlevering door werkgevers. Het pensioenfonds stapt per 1 januari 2016 over op Pensioenaangifte. Vanuit het eigen…lees verder

Kees Zwetsloot

Sociale partners en kabinet maken afspraken over derde WW-jaar

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben met de vakbonden en het kabinet in het kader van het Sociaal Akkoord uit 2013 afspraken gemaakt over de invulling van het derde WW-jaar. Dat zal via cao-afspraken door de werknemers worden betaald. Versobering opgevangen De eerste twee jaar van de WW worden betaald door de werkgevers. In het kader van…lees verder

Dick Roodenrijs