WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Het nieuwe fietsplan – fiets van de zaak kan nog steeds

Werkgevers hebben nog steeds volop mogelijkheden om hun werknemers een ‘fiets van de zaak’ te bieden. Zo kan een werkgever een renteloze lening verstrekken en daarnaast een kilometervergoeding bieden, waarmee de lening al fietsende wordt afgelost. De fiets is zo al snel binnen drie jaar terugverdiend. Animo onder werknemers is er in elk geval genoeg:…lees verder

Kees Zwetsloot

Publieksrapport op: Van verpakking naar grondstof

Over het monitoringproces en de resultaten van 2014 valt veel te vertellen. Daarom stelde het Afvalfonds Verpakkingen het eerste publieksrapport op: Van verpakking naar grondstof. Dit rapport is gepubliceerd en te lezen in de Nieuwsbrief van het Afvalfonds Verpakkingen.

Nelleke Versloot