WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Lagere heffing voor kleine spaarders per 2017

Het kabinet heeft besloten dat kleine spaarders per 2017 minder belasting gaan betalen over hun vermogen. De Belastingdienst gaat namelijk niet langer uit van een rendement van 4% over uw vermogen, maar van 2,9% tot een vermogen van € 100.000. Voor hogere vermogens gaan hogere percentages gelden. Met het nieuwe stelsel voor het vermogen uit…lees verder

Kees Zwetsloot

Premiekorting en lage-inkomsensvoordeel

De nieuwe Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) die op Prinsjesdag is gepresenteerd, zet het stelsel van premiekortingen in de loonaangifte op zijn kop. De bestaande premiekortingen worden vervangen door loonkostenvoordelen voor het in dienst nemen van bepaalde werknemers. De ministerraad wil de premiekortingen voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking…lees verder

Kees Zwetsloot