WORD LID BEL ONS MAIL ONS

‘Aanbestedingswet schiet duidelijk nog tekort’

De evaluatie van de Aanbestedingswet laat duidelijk zien dat de uitvoering door aanbestedende partijen, zoals gemeenten en provincies, tekort schiet. Dat signaleren VNO-NCW en MKB-Nederland nu minister Kamp de evaluatie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Uit deze evaluatie blijkt dat de aanbestedende diensten het aan professionaliteit ontbreekt om de eigen regels uit de wet…lees verder

Dick Roodenrijs

Wet aanpak schijnconstructies van kracht

De CBM vindt dat de wet een aantal goede maatregelen bevat, maar wil u wel attent maken op de verscherpte ketenaansprakelijkheid waar u mee te maken kunt krijgen. Bij schijnconstructies gaat het om het oneigenlijk gebruik van wettelijke mogelijkheden – bijvoorbeeld via uitzendconstructies – met als doel het ontduiken van het minimumloon of het gegarandeerde…lees verder

Dick Roodenrijs