WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Wanneer moet u een transitievergoeding betalen?

Met ingang van 1 juli 2015 treedt de Wet Werk en Zekerheid dan eindelijk in werking.De belangrijkste wijziging voor ondernemers is toch wel het intreden van de transitievergoeding. Vaste en tijdelijke werknemers krijgen voortaan een vergoeding bij ontslag, indien zij 2 jaar of langer in dienst zijn geweest en het initiatief voor ontslag bij de…lees verder

Allard Moolenaars

Geen cao, wat betekent dat voor de arbeidsvoorwaarden in mijn bedrijf?

Op 31 december 2014 is de CAO voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven afgelopen. De cao was algemeen verbindend verklaard. Zoals bekend hebben we lang onderhandeld, maar zijn we nog niet tot overeenstemming gekomen met de vakbonden. Er is dus nog geen nieuwe cao. Algemeen verbindend verklaard, wat houdt dat in? De afgelopen cao was algemeen verbindend…lees verder

Allard Moolenaars