WORD LID BEL ONS MAIL ONS

VPL-Overgangsregeling Ouderdomspensioen voor 55-plussers

Deze overgangsregeling is een voorwaardelijke regeling waarmee werknemers extra ouderdomspensioen kunnen krijgen. Dit extra pensioen wordt voorwaardelijk pensioen genoemd. Het is bedoeld  om eerder te stoppen met werken. Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling: u bent geboren in de jaren 1950 t/m 1959 u nam op 31 december 2005…lees verder

Kees Zwetsloot

Voorkom boetes voor arbeidsongevallen

Natuurlijk zou de titel van dit artikel eigenlijk moeten zijn ‘voorkom arbeidsongevallen’. Toch willen we hier speciale aandacht vragen voor de boetes van Inspectie SZW. Deze zijn namelijk buitengewoon hoog geworden. Reden te meer om ongevallen te voorkomen. Mocht er onverhoopt toch een ongeval plaatsvinden, wat kunt u dan doen? Of wat had u moeten…lees verder

Nelleke Versloot