WORD LID BEL ONS MAIL ONS

85% van inschrijvers op overheidsaanbestedingen ervaart problemen

Afgelopen voorjaar hebben we een korte enquête uitgezet onder de leden over overheidsaanbestedingen. Hier is door 177 leden op gereageerd. 129 bedrijven gaven aan niet in te schrijven op overheidsaanbestedingen.

Van de 48 bedrijven die wel inschrijven op overheidsaanbestedingen, hebben slechts 7 bedrijven aangegeven dat het aanbestedingsproces dan probleemloos verloopt. 41 bedrijven lopen dus wel tegen problemen aan bij aanbestedingen. Dat is maar liefst 85% van de bedrijven die inschrijven via aanbestedingen. Zij ervaren allemaal te hoge tenderkosten, 39 bedrijven (81%) lopen er tegenaan dat de gunningscriteria te specifiek zijn. 31 bedrijven (65%) zijn van mening dat er te veel of onmogelijke referenties worden gevraagd. Alle bedrijven zien offertes die gevraagd worden op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelig Inschrijving), maar die feitelijk gegund worden op basis van de laagste prijs.

De uitkomsten van de enquête is voor CBM aanleiding om aandacht te blijven vragen – onder meer via VNO NCW – voor de obstakels waar vooral het midden en kleinbedrijf tegen aan loopt.

Ook willen we in kaart brengen hoe aanbestedende bedrijven beter ondersteund kunnen worden in het aanbestedingsproces.

De nieuwe aanbestedingswet uit 2013 is wel een verbetering ten opzichte van de oude situatie. Overheden zijn gedwongen beter na te denken over de manier waarop zij opdrachten in de markt zetten. Dit moet leiden tot meer oog voor kwaliteit en minder nadruk op de laagste prijs. De praktijk is echter weerbarstig en inschrijvende bedrijven worden vaak geconfronteerd met tal van eisen die door opdrachtgevers worden gevraagd. CBM zet zich er voor in om deze geconstateerde obstakels zo veel als mogelijk weg te nemen.

Adviseurs

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij