WORD LID BEL ONS MAIL ONS

80/90/100-regeling van 57 naar 58 jaar

Werknemers kunnen vanaf 55 jaar 4 dagen gaan werken in plaats van 5, door gebruik te maken van vrije dagen en onbetaald verlof. Dit staat in artikel 37 van de cao. Vanaf 57 jaar kan bij het pensioenfonds compensatie gekregen worden voor de pensioenopbouw die zij missen als gevolg van het minder gaan werken.

Door het verhogen van de pensioenrichtleeftijd vanaf 1 januari a.s. wordt de 57+ regeling een 58+ regeling. De 58+ regeling biedt compensatie voor gemiste pensioenopbouw van maximaal 15% van de totale premie die werkgever en werknemer betalen, als je onbetaald verlof inzet om 4 dagen te gaan werken in plaats van 5. Hierdoor kunnen werknemers vanaf 58 jaar een 80/90/100-regeling realiseren.

De regeling mag als gevolg van fiscale wetgeving alleen aangeboden worden aan werknemers die binnen 10 jaar de pensioenrichtleeftijd bereiken. Die pensioenrichtleeftijd is niet hetzelfde als de AOW-gerechtigde leeftijd.

De AOW-gerechtigde leeftijd is op dit moment 66 jaar en 7 maanden. De pensioenrichtleeftijd is vanaf 1 januari a.s. 68 jaar. Werknemers kunnen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd wel gewoon met pensioen. Het pensioen moet dan naar voren gehaald worden naar de AOW-gerechtigde leeftijd. De pensioenregeling biedt de mogelijkheid 5 jaar voorafgaand aan de pensioenrichtleeftijd de pensioenuitkering te laten ingaan. Hoe eerder een werknemer de pensioenuitkering laat ingaan, hoe lager deze is.

Werknemers die al deelnemen in de regeling en nog geen 58 jaar zijn kunnen blijven deelnemen. Nieuwe deelnemers kunnen dus vanaf 58 jaar gebruik maken van de regeling en kunnen gedurende het jaar de premiecompensatie bij het pensioenfonds aanvragen.

Wil je meer weten over de regeling neem dan contact op met een van onze adviseurs of met het pensioenfonds.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Kees Zwetsloot
Financiƫn, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij