WORD LID BEL ONS MAIL ONS

80-90-100-regeling / 4-daagse werkweek 55+

Sinds het moment dat er bekend is gemaakt dat we een nieuw cao-akkoord (looptijd 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019) hebben, krijgen wij vragen van leden over de 80-90-100-regeling.  Deze regeling bestond al. 

In de cao (artikel 22 lid 7) staat al jaren de mogelijkheid beschreven van een vierdaagse werkweek voor werknemers van 55 jaar en ouder. Deze regeling geldt nog steeds, maar is alleen anders beschreven in de nieuwe cao (artikel 37). Inhoudelijk is er niets veranderd.

In de nieuwe cao is afgesproken dat in een werkgroep zal worden bekeken of de 4-daagswerkweekregeling veranderd moet worden zodat de duurzame inzetbaarheid van werknemers van 55 jaar en ouder bevorderd wordt. Er is dus geen (nieuwe) 80-90-100 regeling in de cao afgesproken.

In de nieuwe cao-tekst luidt dit artikel als volgt:

Artikel 37 Een werkweek van 4 dagen als u 55 jaar of ouder bent (artikel 22.7)

1. Bent u 55 jaar of ouder? Dan mag u 4 dagen per week gaan werken in plaats van 5. Heeft u al een werkweek van 4 dagen van 9,5 uur per dag? Dan mag u minder uren per dag gaan werken. Dit moet wel passen binnen het rooster van het bedrijf.

2. U kunt 4 dagen gaan werken door uw vrije dagen te gebruiken. U kunt de volgende vrije dagen gebruiken die u nog heeft:
• vakantiedagen;
• extra dagen die u krijgt vanwege uw leeftijd;
• roostervrije dagen die nog niet zijn ingepland.
Roostervrije dagen die voor het hele bedrijf gelden, kunt u niet gebruiken.

3. Heeft u te weinig vrije dagen om minder te gaan werken? Dan kunt u vrije dagen kopen. U heeft op die dagen onbetaald verlof. Mag dit niet van uw werkgever omdat het bedrijf hierdoor in de
problemen komt? Dan moet hij dit aan u uitleggen in een brief.

4. Wat kost een dag? U neemt uw uurloon en vermenigvuldigt dit uurloon met het aantal uren van een werkdag.

5. U bouwt over de dagen die u koopt en onbetaald verlof opneemt de volgende rechten op:
• vakantiedagen;
• vakantiegeld;
• roostervrije tijd.

6. Als u dagen koopt, dan krijgt u later misschien een lager pensioen omdat u en uw werkgever minder pensioenpremie betalen. Om dit te voorkomen, betaalt het Pensioenfonds Meubel het
verschil. Het bedrag dat het pensioenfonds voor u betaalt, is maximaal 8% van de totale premie die u en uw werkgever betalen. Wilt u hier meer over weten? Neemt u dan contact op met Pensioenfonds Meubel p/a Centric. Het telefoonnummer is 088 – 919 38 01 of info@meubelpensioen.nl.

7. Wilt u per dag meer uren werken om zo meer roostervrije tijd te sparen? Dan moet de werkgever u hiervoor toestemming geven. Mag dit niet van de werkgever? Dan moet hij zijn redenen
daarvoor aan u uitleggen in een brief.

8. U moet de werkgever laten weten wanneer u minder wilt gaan werken. U spreekt met uw werkgever ieder jaar af hoeveel dagen u moet kopen om minder te gaan werken. De werkgever
rekent uit hoeveel dat kost. Dit bedrag haalt uw werkgever af van uw jaarloon. Dit bedrag deelt de werkgever door 12 maanden. Dat bedrag krijgt u per maand, zodat u elke maand hetzelfde
loon krijgt.

Wil je meer weten over de regeling of hoe iemand hiervan gebruik kan maken? Neem dan contact met ons op.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij