WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Dashboard CBS meubelindustrie

Het centraal bureau voor de statistiek (CBS) publiceert een dashboard voor bedrijven. In dit dashboard staan de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet en de nieuwste enquĂȘteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen. 

In totaal zijn er in Nederland 2 miljoen bedrijven. Het aantal bedrijven is in de afgelopen 10 jaar gestegen, vooral het aantal bedrijven met 1 werkzame persoon nam toe. In de bedrijfstak meubelindustrie zijn 9.535 bedrijven, dat is 375 meer dan een jaar eerder.
In het eerste kwartaal van 2021 werden in Nederland 240 nieuwe bedrijven opgericht in de meubelindustrie. Dat is 33% meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Er werden ook 115 bedrijven opgeheven, dat is 34% minder dan een jaar eerder. Het gaat bij bedrijfsopheffingen voor een klein deel om faillissementen, die daadwerkelijk rechterlijk zijn bepaald, maar vaker om bedrijven die zelf zijn gestopt en opgeheven, bijvoorbeeld ter voorkoming van een faillissement. Door de coronacrisis hadden veel bedrijven het moeilijk, maar het aantal faillissementen lag in 2020 op het laagste niveau in 20 jaar. In de meubelindustrie werd in april 2021 1 faillissement uitgesproken, in dezelfde maand een jaar eerder waren dat er 2.

Bekijk het dasboard.

Bron: Conjunctuurenquete Nederland

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij