Werkgevers (en re-integratie) in de problemen door privacywetgeving

Samen met andere branches constateert CBM dat de privacy wetgeving – de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en straks de AVG – een barrière vormt in de uitvoering van een aantal werkgeversverplichtingen op onder andere het gebied van verzuimbegeleiding, van werk-naar-werk trajecten, preventie en re-integratietrajecten. Maar denk ook aan ambities zoals het ‘100.000 Banenplan’ om mensen…lees verder

Allard Moolenaars

Automatisch helft van pensioen krijgen bij scheiding

Het kabinet heeft aangegeven dat ze wil regelen dat partners bij een echtscheiding automatisch recht krijgen op de helft van elkaars pensioen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat deze wens in een voorstel uitwerken. Als een huwelijk eindigt door een echtscheiding heeft de partner die niet (of minder) gewerkt heeft geen (of minder)…lees verder

Kees Zwetsloot