WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Cao onderhandelingen hervat in oktober

De cao onderhandelingen hebben enige tijd stil gelegen als gevolg van corona. De onzekerheid over de bedrijfseconomische positie van de bedrijven waren reden om het overleg op te schorten. Om de onderhandelingen te hervatten was het nodig om eerst van onze leden een beter beeld van hun bedrijfssituatie te krijgen. De cao-enquête, gesprekken met leden…lees verder

Allard Moolenaars

NOW 3.0: boete voor werkgevers die ontslagen werknemers niet helpen

Werkgevers die na 1 oktober een beroep doen op NOW 3.0, kunnen gekort worden met 5% over het ontvangen subsidiebedrag als zij ontslagen werknemers niet helpen bij het vinden van ander werk. Bedrijven die om bedrijfseconomische redenen bij het UWV ontslag aanvragen voor werknemers, maar het UWV niet vragen hen te begeleiden bij het zoeken…lees verder

Allard Moolenaars