WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Subsidieregeling ‘Praktijkleren’ blijft

Koninklijke CBM heeft samen met MKB-Nederland, VNO-NCW en een groot aantal collega branches de handen ineen geslagen om te lobbyen voor behoud van de subsidieregeling. Dankzij dit massale protest heeft de minister de subsidieregeling voor 2019 in tact gelaten, zij het wel tegen een lager tarief. Dit is niet het enige goede nieuws over de…lees verder

Kees Zwetsloot

Betalen je debiteuren op tijd?

De schade die ondernemingen kunnen lijden door slecht betalende klanten en lange betalingstermijnen, wordt vaak onderschat. Het kan zelfs voorkomen dat rekeningen helemaal niet worden betaald. Een solide debiteurenbeleid kan de schade aanzienlijk beperken, hoewel het nooit een garantie is tegen wanbetalers. Betaald krijgen van openstaande facturen kost veel tijd, energie en dus geld. De…lees verder

Loes Elbersen