WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Uitkomst tevredenheidsonderzoek: veel klachten over Proteus

Uit een tevredenheidsonderzoek naar software en softwareleveranciers in onze branche blijkt dat een groot deel van de CBM-leden (zeer) ontevreden is over Proteus. Slechte dienstverlening, lange wachttijden, een onbereikbare helpdesk, problemen met updates en te weinig nieuwe ontwikkeling van de software, dat zijn de grootste problemen waar respondenten tegenaan lopen. Respondenten vinden het ook onterecht…lees verder

Kees Hoogendijk

80/90/100-regeling van 57 naar 58 jaar

Werknemers kunnen vanaf 55 jaar 4 dagen gaan werken in plaats van 5, door gebruik te maken van vrije dagen en onbetaald verlof. Dit staat in artikel 37 van de cao. Vanaf 57 jaar kan bij het pensioenfonds compensatie gekregen worden voor de pensioenopbouw die zij missen als gevolg van het minder gaan werken. Door…lees verder

Allard Moolenaars