WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Definitieve premiepercentages 2019

De definitieve premiepercentages 2019 zijn beschikbaar. De premiepercentages worden elk jaar door de overheid en het pensioenfonds vastgesteld. Aan de hand van deze percentages maken wij een voorbeeld loonberekening. De definitieve premiepercentages van 2019 zou je kunnen voorleggen aan je salarisbureau, mocht je hiervan gebruikmaken. Voorbeeld Loonberekening Definitieve premiepercentages 2019 Loonkostenberekening 2019 werkgeverslastenindex

Kees Zwetsloot

Nieuwe ontwikkeling afspraken loondoorbetaling bij ziekte

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft namens het kabinet met MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars nieuwe afspraken gemaakt over de loondoorbetaling bij ziekte. Zij presenteerden de afspraken op donderdag 20 december 2018. Dit is het resultaat van een jarenlange lobby van het georganiseerde bedrijfsleven, waaronder CBM, met als doel…lees verder

Dick Roodenrijs