WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Duurzame meubelen en interieurs worden de norm in Europa

De Europese commissie wil het ontwerpen en produceren van duurzame meubelen en interieurs tot norm verheffen in Europa. De commissie heeft de plannen uiteengezet in het voorstel ‘Ecodesign for sustainable products’ en ter consultatie voorgelegd aan de belangrijkste stakeholders. EFIC, de Europese Meubelkoepel waar CBM in het bestuur zit, heeft een position paper opgesteld getiteld ‘Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) en dit in juni 2022 aangeboden aan de Europese Commissie.

EFIC meldt dat duurzaamheid geen onbekend thema is in meubelindustrie. De branche maakt meubelen die lang mee gaan en voor een belangrijk deel gemaakt zijn van hout. Maar omdat er niet alleen hout maar ook andere materialen gebruikt worden, is het voor de hand liggend de komende jaren veel aandacht te besteden aan duurzaamheid, hergebruik en recycling van meubelen en interieurs.

In haar position paper pleit EFIC voor harmonisatie van regelgeving en Europese standaardisatie. ‘We moeten voorkomen dat ieder land zijn eigen circulaire wiel opnieuw gaat uitvinden.’
Verder waarschuwt EFIC voor het risico dat het Europees Product Paspoort ontaardt in een stuwmeer van onnodige administratieve lasten, waar vooral mkb-bedrijven moeite mee hebben.

Ook wil EFIC dat de Europese Commissie zich bij overheidsaanbestedingen aan zijn eigen richtlijnen houdt en bij voorkeur Launching Customer wordt van circulariteit, duurzaamheid en Ecodesign.

Als laatste, maar niet het minst belangrijke, pleit EFIC er voor dat de Europese Commissie een level playing field garandeert. De nieuwe regelgeving moet ook van toepassing zijn op bedrijven die meubelen importeren vanuit niet-Europese landen en lage lonenlanden. Daar moet de Commissie scherpt toezicht op houden.

De volledige reactie van EFIC is te lezen in de position paper.

 

 

 

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij