Daarom!

VOORWOORD

Na twee jaar corona kunnen we eindelijk terug naar het ‘oude normaal’. Maar wat is er eigenlijk over van ‘het oude normaal?’

Bij het presenteren van dit jaarverslag staat de wereld in brand. Op 24 februari is Rusland Oekraïne binnen gevallen. Grote delen van de infrastructuur zijn verwoest. De reactie van Europa en Amerika was eensgezind. Rusland kreeg een groot aantal ingrijpende sancties opgelegd. Maar sancties voor Rusland raken ook onze burgers en bedrijven. Daarnaast heeft Rusland ook weer sancties afgekondigd voor Europa. De coronacrisis mag dan voorbij zijn, nu zitten we middenin een energie- en materialencrisis.

Veel grondstoffen en materialen die we nodig hebben in de meubelindustrie en interieurbouw komen uit Rusland en Oekraïne. Uit onze laatste ledenenquête blijkt dat de situatie daar grote impact heeft op onze branche. Hout, en op hout gebaseerde producten worden steeds schaarser en de prijzen van grondstoffen, materialen en vervoer rijzen de pan uit, aldus de laatste enquête over de effecten van deze crisis voor CBM-leden en onze branche.

Ondanks alle crises heeft CBM het afgelopen jaar mooie resultaten weten te boeken. Bij deze presenteren we het jaarverslag over 2021 in cijfermatige vorm. Voorheen presenteerden we de resultaten in een combinatie van jaarverslag en wervingsfolder. Dit jaar doen we het anders. We maken een aparte folder, die we inzetten om onze dienstverlening te laten zien en om nieuwe leden te werven. Daarnaast presenteren we dit online jaarverslag, met daarin de concrete resultaten van het afgelopen jaar.

Ondanks de uitdagingen die voor ons liggen, blijven we positief over de toekomst. Mocht je vragen hebben over dit jaarverslag of met vragen of problemen zitten, neem contact op.
CBM staat voor je klaar.

2021 in cijfers

549
leden
2,5 mld
omzet
10.742
werknemers
2,86%
verzuim
AANTAL CBM-LEDEN
Aantal CBM-Leden
OMZETCIJFERS
Omzet bij leden
Gemiddelde omzet per bedrijf
Gemiddelde omzet per werknemer
LOONSOMMEN
Loonsom bij leden
Gemiddelde loonsom per bedrijf
Gem. loonsom per werknemer
WERKNEMERS
Aantal werknemers bij leden
Gemiddelde aantal werknemers
Aantal fte bij leden
Gemiddelde aantal fte per bedrijf
Verzuim
Verzuimpercentage
CONTACTEN
Jong Management-leden
Businesspartners
Bedrijfsbezoeken
2021
549
2020
521
2019
495
2018
493
AANTAL CBM-LEDEN
€ 2,5 mld.
€ 2,2 mld.
€ 2,1 mld.
€ 1,9 mld.
€ 4,6 mln.
€ 4,1 mln.
€ 4,2 mln.
€ 3,9 mln.
€ 233.000
€ 212.000
€ 215.000
€ 219.000
AANTAL CBM-LEDEN
€ 380 mln.
€ 348 mln.
€ 324 mln.
€ 296 mln.
€ 692.254,-
€ 667.889,-
€ 654.516,-
€ 600.012,-
€ 35.380,-
€ 34.310,-
€ 33.497,-
€ 33.633,-
AANTAL CBM-LEDEN
10.742
10.142
9.672
8.795
19,57
19,47
19,54
17,84
9.291
9.309
8.908
8.124
16,92
17,87
18
16,48
AANTAL CBM-LEDEN
2,86%
2,4%
3,92%
2,73%
AANTAL CBM-LEDEN
110
78
68
50
20
20
16
15
169
185
190
290
AANTAL CBM-LEDEN
Aantal CBM-Leden
OMZETCIJFERS
Omzet bij leden
Gemiddelde omzet per bedrijf
Gemiddelde omzet per werknemer
LOONSOMMEN
Loonsom bij leden
Gemiddelde loonsom per bedrijf
Gem. loonsom per werknemer
WERKNEMERS
Aantal werknemers bij leden
Gemiddelde aantal werknemers
Aantal fte bij leden
Gemiddelde aantal fte per bedrijf
Verzuim
Verzuimpercentage
Contacten
JM-Leden
Businesspartners
Bedrijfsbezoeken
2021
2020
2019
2018
549
 
€ 2,5mld.
€ 4,6mln.
€ 233.000
 
€ 380mln.
€ 692.254,-
€ 35.380,-
 
10.742
19,57
9.291
16,92
 
2,86%
 
110
20
169
521
 
€ 2,2mld.
€ 4,1mln.
€ 212.000
 
€ 348mln.
€ 667.889,-
€ 34.310,-
 
10.142
19,47
9.309
17,87
 
2,4%
 
78
20
185
495
 
€ 2,1mld.
€ 4,2mln.
€ 215.000
 
€ 324mln.
€ 654.516,-
€ 33.497,-
 
9.672
19,54
8.908
18
 
3,92%
 
68
16
190
493
 
€ 1,9mld.
€ 3,9mln.
€ 219.000
 
€ 296mln.
€ 600.012,-
€ 33.633,-
 
8.795
17,84
8.124
16,48
 
2,73%
 
50
15
290

Ledenverdeling

CBM-leden zijn een boeiende mix van interieurbouwers, woonmeubelfabrikanten en toeleveranciers van halffabricaten die een meubelgerelateerde bewerking verrichten. Maar ook groothandelsbedrijven in meubelen en fabrikanten van grafkisten, scheidingswanden, stellingen, deuren, systeemplafonds en schilderijlijsten zijn welkom bij CBM.

2021

365
Interieur bouwers
102
Woonmeubel fabrikanten
51
Toeleveranciers
32
Overige

2020

340
Interieur bouwers
97
Woonmeubel fabrikanten
44
Toeleveranciers
29
Overige

Individuele en collectieve dienstverlening

2021

2020
Pensioen
Pensioenpremie
Opbouwpercentage
Pensioen richtleeftijd
Franchise
JURIDISCH ADVIES
Arbeidsrecht
Verbintenisrecht
Overig juridisch advies
Financiële adviezen
2021
25,2%
2020
23,7%
2019
22,7%
2018
22,7%
1,67%
1,72%
1,8%
1,75%
68
68
67
67
€ 14.729
€ 14.729
€ 14.356
€ 14.356
2021
724
2020
967
2019
494
2018
597
344
536
234
377
125
171
30
197
228
595
245
288

CAO

Koninklijke CBM, FNV en CNV Vakmensen hebben een definitief akkoord bereikt op een nieuwe cao Interieurbouw en Meubelindustrie. Deze loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Individuele en collectieve dienstverlening

Pensioen
Pensioenpremie
Opbouwpercentage
Pensioen richtleeftijd
Franchise
JURIDISCH ADVIES
Arbeidsrecht
Verbintenisrecht
Overig juridisch advies
Financiële adviezen
2021
2020
2019
2018
25,2%
1,67%
68
€ 14.729
724
344
125
228
23,7%
1,72%
68
€ 14.729
967
536
171
595
22,7%
1,8%
67
€ 14.356
494
234
30
245
22,7%
1,75%
67
€ 14.356
597
377
197
288

Duurzame inzetbaarheid

CBM zet vol in op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het primaire doel is om werkgevers te ondersteunen bij het aansturen op een gezond en wendbaar bedrijf met vitale werknemers.

2021

135
Bedrijfsbezoeken (leden en niet-leden)
726
Adviezen
60
Bedrijven geholpen met invullen van RI&E

2020

112
Bedrijfsbezoeken (leden en niet-leden)
296
Adviezen
38
Bedrijven geholpen met invullen van RI&E

VRAAG- & AANBODSERVICE

Heb je tijdelijk te veel werk of heb je juist handen over? Maak dan gebruik van de gratis vraag- & aanbod service. Met één druk op de knop ligt je vraag of je aanbod bij honderden collega-bedrijven.

 
V&A’s
Werk ‘gevraagd’
Werk ‘aangeboden’
Personeel ‘gevraagd’
Personeel ‘aangeboden’
Materiaal ‘gevraagd’
Materiaal ‘aangeboden’
2021
2020
2021
71
11
13
26
1
20
0
2020
56
22
5
12
6
9
2

BUMASTEMRA & SENA DEELNEMERS

Draai zorgeloos muziek in je onderneming en voorkom onnodige boetes op de verplichte muziekheffing.

2021

210
BumaStemra & Sena deelnemers

2020

210
BumaStemra & Sena deelnemers

Incassodienst

Het betaald krijgen van openstaande facturen kost veel tijd, energie en dus geld. De incasso- en informatiedienst van CBM (IID) helpt graag bij o.a. incassovorderingen, informatieverzoeken, signalerings- en betaallijsten en kredietrapporten.

 
Aantal incasso-opdrachten
Totaalbedrag ingediende incasso’s
Gemiddelde hoofdsom
Verhaald
Afnemers alle diensten IID
2021
2020
2021
60
€ 268.000
€ 4.467
76%
65
2020
64
€ 397.000
€ 6.203
77%
75

Energie­collectief

Door slim in te kopen kan bespaard worden op de vaak hoge kosten van gas- en elektriciteitsverbruik. CBM werkt daarom samen met een betrouwbare partner die het risico van grote prijsstijgingen beperkt door strategische inkoopmomenten. Zo besparen individuele leden honderden tot duizenden euro’s per jaar op de energiekosten. Ook helpt CBM bij diverse onderwerpen rondom energiebesparing.

2021

224
Gas aansluitingen
40
SDE zonnepanelen
110
Binnenklimaat deelnemers
53X
Hulp bij informatieplicht energiebesparende maatregelen
245
Elektra aansluitingen
53
Interesse in SDE
12 MLN
met aantal binnenklimaat metingen

 

2020

220
Gas aansluitingen
53
SDE zonnepanelen
58
Binnenklimaat deelnemers
78X
Hulp bij informatieplicht energiebesparende maatregelen
244
Elektra aansluitingen
90
Interesse in SDE
5 MLN
met aantal binnenklimaat metingen

2021

224
Gas aansluitingen
40
SDE zonnepanelen
110
Binnenklimaat deelnemers
53X
Hulp bij informatieplicht energiebesparende maatregelen
245
Elektra aansluitingen
53
Interesse in SDE
12 MLN
met aantal binnenklimaat metingen

2020

220
Gas aansluitingen
53
SDE zonnepanelen
58
Binnenklimaat deelnemers
78X
Hulp bij informatieplicht energiebesparende maatregelen
244
Elektra aansluitingen
90
Interesse in SDE
5 MLN
met aantal binnenklimaat metingen

Arbeids­omstandig­heden, Milieu en MVO

Alle Nederlandse bedrijven met werknemers moeten voldoen aan de Arbowet. En ook Milieu en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), oftewel duurzaamheid, is niet meer weg te denken. CBM ondersteunt de leden bij al deze zaken.

2021

27
Deelnemers EVD-dagen
307
Adviezen op het gebied van Arbo & milieu

2020

9
Deelnemers EVD-dagen
236
Adviezen op het gebied van Arbo & milieu

Samen­werkings­verband

Het Samenwerkingsverband biedt de mogelijkheid om jongeren bij jou in het bedrijf een meubelopleiding te laten volgen via het systeem ‘werkend leren’, de BBL-route (Beroepsbegeleidende Leerweg).

2021

270
Totaal aantal SWV-leerlingen

2020

213
Totaal aantal SWV-leerlingen
SWV-LEERLINGEN PER REGIO
AAA
Noord-Nederland
Noord-Holland
Limburg
Brabant
Rotterdam
Twente-Salland
2021
2020
2021
48
7
27
21
62
31
74
2020
44
6
23
17
49
19
55

NETWERKEN EN INSPIRATIE

CBM biedt inspirerende netwerkevents met topsprekers, op bijzondere locaties en met thema’s waar je écht wat aan hebt als ondernemer. De afgelopen twee jaar moesten we het voornamelijk hebben van online evenementen, maar we hebben veel mooie plannen voor 2022.

2021

7
Aantal CBM-events
4
Aantal JM-events
341
Aantal deelnemers CBM-events
164
Aantal deelnemers tijdens JM-events

2020

8
Aantal CBM-events
3
Aantal JM-events
327
Aantal deelnemers CBM-events
111
Aantal deelnemers tijdens JM-events

JUBILEA

JUBilea 2021

2 Bedrijven
60 JAARlid van CBM
3 Bedrijven
30 JAAR lid van CBM
14 Bedrijven
20 JAARlid van CBM
30 Bedrijven
5 JAAR lid van CBM
2 Bedrijven
50 JAARlid van CBM
18 Bedrijven
25 JAARlid van CBM
19 Bedrijven
10 JAARlid van CBM

JUBilea 2020

1 Bedrijf
70 JAARlid van CBM
1 Bedrijf
40 JAARlid van CBM
15 Bedrijven
25 JAARlid van CBM
30 Bedrijven
5 JAARlid van CBM
1 Bedrijf
50 JAARlid van CBM
8 Bedrijven
30 JAARlid van CBM
4 Bedrijven
20 JAARlid van CBM
20 Bedrijven
10 JAARlid van CBM

Social media

2021

1.126
893
132
102
13

2020

849
909
117
83
14

Website www.cbm.nl

2021

78.087K Bezoekers
229.010K Paginaweergaven

2020

74.031K Bezoekers
231.185K Paginaweergaven
Direct naar