WORD LID BEL ONS MAIL ONS

BIA bijeenkomst thema Standaardisering

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Datum(s) - 15/06/2017
14:00-18:00

Locatie
TNO Soesterberg

De vervolgbijeenkomst over het thema standaardisering is verplaatst van 11 mei naar 15 juni. Met deze nieuwe datum hopen wij dat meer leden in de gelegenheid zijn om te komen.

15 juni: Standaardisering: afspraken over gegevensuitwisseling in de keten en met de productie-omgeving

Locatie: TNO Soesterberg, Kampweg 5, 3769 DE Soesterberg
Van 14:00 tot 18:00

Toelichting
In andere sectoren zijn er veel voordelen gehaald door het hele logistieke en orderproces verregaand te standaardiseren, zoals orders, tekeningen, planningen, forecasts en facturen. In Nederland zijn tal van initiatieven met dergelijke zaken bezig. Zo werkt de high-tech maakindustrie in het fieldlab ‘Smart Connected Supplier Network’ aan methoden om inkooporders automatisch om te zetten in een verkooporder en het hele proces daarmee te stroomlijnen. Daarnaast is de standaardisatie van (elektronisch) factureren op zowel nationaal als internationaal niveau al vergevorderd.

Kernvragen in deze sessie zijn: Is zoiets ook haalbaar in de meubel- en interieurbouw? En kunnen we dan gebruiken wat er al is of zijn verdere stappen nodig?

Ook komen verschillende aspecten terug uit de vorige verdiepingssessies. Te denken valt aan de toekomstige samenwerking met klant- en toeleverancier, verbetering van het productieproces en de benodigde data voor aansturing van robots en andere slimme fabricage-apparatuur.

Op 28 september en 5 oktober zullen er sessies worden belegd om de uitkomsten terug te leggen bij iedereen die heeft deelgenomen. Tenslotte zal de resulterende agenda in het najaar aan de sector worden gepresenteerd.

 

Reserveren

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

Adviseurs

Marc Mulder
Adviseur vakopleiding en scholing
  023 515 88 00
mail mij