WORD LID BEL ONS MAIL ONS

CBM houdt op landelijk en internationaal niveau de ogen en oren open zodat leden snel geïnformeerd zijn. Door grotere en kleinere themabijeenkomsten word je op de hoogte gehouden van ontwikkelingen, innovaties, wetswijzigingen en nog veel meer. De jaarlijkse netwerkbijeenkomsten zijn er op gericht elkaars kracht te ontdekken zodat gaandeweg mooie samenwerkingen ontstaan. De algemene ledenvergadering (ALV) biedt, naast de uitgelezen netwerkgelegenheid, ook de verantwoording van het gevoerde beleid. Altijd op een bijzondere plek, altijd actueel!

Adviseurs

Marleen Pouwels
Communicatiemanager/ events/officemanager
  023-5158815
mail mij