WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Stofexplosie: hoe groot is het risico?

Een stofexplosie komt gelukkig weinig voor. Toch gebeurde het onlangs bij een houtverwerker in Limburg. Je kunt het risico op een stofexplosie sterk verminderen door de juiste maatregelen te treffen. Vul hiervoor het EVD (explosieveiligheidsdocument) in.

Het hebben van een EVD en het uitvoeren van een inventarisatie voor brand- en explosierisico’s, zijn verplicht voor bedrijven waar houtstof vrijkomt bij werkzaamheden. Wanneer het EVD ontbreekt, keren verzekeringsmaatschappijen soms niet uit bij een brand of explosie. De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) kan hier ook op controleren.

CBM organiseert daarom in samenwerking met SHR op 28 september en 29 september de EVD-dagen bij SHR in Wageningen. Tijdens deze dagen ondersteunt een deskundig adviseur je in een dagdeel één op één bij het invullen van de inventarisatie, het maken van de beoordeling en het plan van aanpak. Deze adviseur heeft ook kennis van afzuiginstallaties en de eisen voor explosieveiligheid.

Lees meer over explosieveiligheid en meld je aan voor de EVD-dagen.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij