WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Nederlandse bedrijven investeren meer in energiebesparing

De overheid heeft een budget beschikbaar gesteld om energiezuinige investeringen te stimuleren. Deze fiscale aftrek kan verkregen worden voor duidelijk omschreven duurzame investeringen en voor maatwerkinvesteringen die een forse energiebesparing opleveren. Hiermee wil de overheid het bedrijfsleven stimuleren om energie te besparen en daarmee uitstoot van CO2 te verminderen. De focus van de EIA (energie investeringsaftrek) subsidie is energie besparen door te investeren, voor duurzame energie opwekking is de SDE+ regeling in het leven geroepen.

Met de EIA kan een bedrijf 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. De EIA goedgekeurde investeringen zijn te vinden op de energielijst en worden ieder jaar herzien. Ook worden er jaarlijks investeringen toegevoegd aan de energielijst.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is onderdeel van de Nederlandse overheid waar de subsidie aangevraagd kan worden. Eigenlijk geeft de RVO een beschikking af die toekent dat de aftrekpost voor de specifieke investering meegenomen mag worden in de aangifte Vennootschapsbelasting of Inkomstenbelasting. De aanvraag voor het indienen van de EIA (energie investeringsaftrek) dient op de website van RVO gedaan te worden.

Ondanks Covid-19 hebben Nederlandse bedrijven in 2020 samen voor ruim 1,7 miljard euro aan investeringen in energiezuinige maatregelen gemeld. Dit blijkt uit het nieuw vormgegeven jaarbericht 2020 van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Lees meer

Lees ook: ‘Zelfdragende, lichtgewicht PV-installatie lost draagcapaciteitsprobleem op

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij