WORD LID BEL ONS MAIL ONS

CBM voert het secretariaat van de Stichting Vakraad Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven. In het bestuur van de stichting zijn sociale partners in de meubelindustrie en interieurbouw (CBM, FNV en CNV Vakmensen) vertegenwoordigd.

De Vakraad stelt zich ten doel goede sociale verhoudingen tussen werkgevers en werknemers in de sector tot stand te brengen en te bevorderen door onder andere collectieve arbeidsvoorwaarden overeen te komen.

CBM stelt in opdracht van sociale partners cao-teksten op, meldt deze aan bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vraagt de algemeenverbindendverklaring van de collectieve arbeidsvoorwaarden aan. Tevens verstrekken we op verzoek van werknemers en werkgevers dan wel andere belanghebbenden in de sector nadere toelichting op de toepasselijkheid van de cao en haar bepalingen.

Daarnaast dragen wij zorg voor de bestuursondersteuning, die onder andere bestaat uit het opstellen van vergaderstukken, verslaglegging van vergaderingen en het uitvoeren van bestuursbesluiten. CBM beschikt ook over de deskundigheid om de financiële administratie van de Vakraad te voeren, waartoe het opstellen van de begroting en de jaarrekening behoren.

 

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij