WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Bewust omgaan met het milieu gaat hand in hand met maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de afgelopen jaren is CBM en haar leden, individueel of in CBM-verband, al ruimschoots actief op allerlei terreinen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Hieronder enkele voorbeelden:

 • steeds meer gebruik van gecertificeerd hout (FSC en PEFC);
 • ontwikkeling handboek FSC/PEFC;
 • ondertekening actieplan ‘Bewust met hout’;
 • gebruik van minder schadelijke lakken en lijmen – waaronder watergedragen lakken;
 • meer gebruik van duurzame materialen;
 • bewustmaken van het belang van machineveiligheid;
 • verbetering arbeidsomstandigheden.

Ter stimulering van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft CBM een convenant ondertekend met MVO Nederland waarin speerpunten zijn vastgelegd. Daarnaast is CBM supporter van het actieplan ‘Bewust met Hout’ dat het gebruik van duurzaam geproduceerd hout in Nederland stimuleert en steunt het door ondertekening van de ‘Green Deal’ ook duurzaam bosbeheer.

De overheid heeft MVO hoog in het vaandel en heeft dan ook inkoopcriteria samengesteld die belangrijk zijn voor ondernemers die toeleveren aan de overheid.

Voor ondernemers in de interieurbouw en meubelindustrie zijn uiteenlopende certificaten beschikbaar die het MVO-beleid van de onderneming ondersteunen.

FSC-PEFC certificering – handboek & handleiding
Veel bedrijven gebruiken gecertificeerd hout. Steeds vaker vraagt de klant nu ook naar procescertificering. Het verkrijgen van procescertificering is vrij ingewikkeld: daarom werd SHR gevraagd een handboek en handleiding te maken, toegesneden op meubelfabrikanten en interieurbouwers. Het handboek en handleiding zijn voor CBM-leden gratis beschikbaar. Het handboek is een verplichting vanuit het FSC en PEFC systeem en omschrijft de visie, verantwoordelijkheden, taken en de beheersing van houtstromen en documenten binnen je bedrijf. Het handboek is document dat je zelf moet invullen. De handleiding geeft informatie over de systemen van FSC en PEFC en laten zien welke aanpassingen nodig zijn in je bedrijfsvoering. Je kunt deze documenten opvragen bij CBM.

Indien gewenst kan SHR bij dit traject ondersteunen. Een halve adviesdag, van ongeveer € 600,-, is voor de meeste bedrijven voldoende. SHR, het onderzoeksinstituut voor de meubelindustrie, is te bereiken via 0317-467 366.

Cradle-2-cradle
Een aantal fabrikanten is bezig producten te maken volgens het gedachtegoed van Braungart en McDonough: “cradle to cradle”, oftewel “van wieg tot wieg” (in plaats van wieg tot graf). Een bekend voorbeeld is de Henri Miller stoel. Het idee hierbij is dat in de ontwerpfase al rekening moet worden gehouden hoe het product na gebruik moet kunnen worden hergebruikt of zelfs worden opgegeten.

Hiervoor is het nodig dat vooraf een Levenscyclus analyse (LCA) wordt gemaakt, waarin alle stoffen in het product mee worden genomen en wordt gekeken wat er met die stoffen in de afvalfase gebeurt. Overigens wordt niet gekeken naar de hoeveelheid energie die nodig is voor het maken van het product. Braungart en McDonough vinden dat er genoeg milieuvriendelijke energiebronnen zijn zodat het niet nodig is om de negatieve effecten van energieverbruik mee te wegen. Critici zijn het hier uiteraard niet mee eens. Verder moet er rekening mee gehouden worden dat het maken van een LCA een vrij kostbare zaak is die door een expert moet worden uitgevoerd. Bij een kleine serie producten zijn deze kosten niet zo snel terug te verdienen. Verder is een steeds meer gehoorde kritiek op C2C dat de criteria niet transparant zijn en dat de consultancy bij productontwikkeling en bij certificering in handen van dezelfde commerciële partij zijn (de slager keurt zijn eigen vlees).

Milieukeur
Een product met een Milieukeurlabel voldoet aan de bovenwettelijke milieucriteria die SMK (Stichting Milieukeur) heeft bepaald in overleg met deskundigen. De certificatie van Milieukeur wordt uitgevoerd door onafhankelijke certificatie-instellingen. De Milieukeurcriteria voor meubelen hebben betrekking op de volgende producten:

 • zitmeubelen, tafels, bureaus, kasten en rekken;
 • bedden, ledikanten en wiegjes (excl. matrassen);
 • keukens en aanrechten (excl. apparatuur en accessoires;
 • badkamermeubelen.

Meer informatie op: www.smk.nl

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij