WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Formaldehyde
Formaldehyde is een chemische stof die voorkomt in lijmen en harsen die gebruikt worden bij de productie van spaanplaten en houtpanelen; formaldehyde ontsnapt langzaam uit het plaatmateriaal. Ook bij sommige lakken of lijmen die in de meubelindustrie gebruikt worden, kan formaldehyde vrijkomen als reactieproduct; dit gebeurt wanneer de lak of lijm uithardt. Formaldehyde kan zorgen voor irritatie aan ogen, neus, keel en longen en is verdacht kankerverwekkend.

Nederlandse arbeidsomstandighedenwetgeving: lakken, lijmen, plaatmateriaal
De grenswaarde (voorheen MAC-waarde genoemd) is 0,15 mg/m3 (0,12 ppm). In de Arbeidsomstandighedenregeling, artikel 4.19, Bijlage XIII, is deze grenswaarde opgenomen. Hierop adviseert CBM de leden lakken of lijmen met formaldehyde als reactieproduct niet langer te gebruiken. De beslisboom voor lakken is als volgt: zuurhardende lakken worden niet langer geadviseerd als alternatief voor lak met oplosmiddelen. Het e1-plaatmateriaal dat over het algemeen gebruikt wordt, blijft onder de grenswaarde en vormt voor de Nederlandse arbeidsomstandighedenwetgeving dus geen probleem.

Bouwbesluit
In het Bouwbesluit wordt soms ook om een ruimtemeting gevraagd. Wanneer e1-plaatmateriaal gebruikt wordt, voldoet de ruimtemeting meestal.

Europese consumentenwetgeving: plaatmateriaal
Eind 2008 is formaldehyde in verschillende landen opnieuw een aandachtspunt geworden. Aanleiding was een onderzoek van de WHO (World Health Organisation) die formaldehyde classificeert als kankerverwekkend. Al enige tijd wordt in Europa de discussie gevoerd over mogelijke consumentenregelgeving die de uitstoot van formaldehyde uit consumentenproducten zoals meubels aan banden legt. Dit kan betekenen dat het gebruik van E1-plaatmateriaal niet langer voldoende is en dat het gebruik van E-Half, of misschien zelf lager, noodzakelijk wordt. In diverse Duitse deelstaten wordt reeds E-halb gevraagd. Plaatmateriaal dat gecoat is voldoet meestal aan deze norm. Voor plaatmateriaal met nog minder uitstoot aan formaldehyde wordt soms lijm met isocyanaten gebruikt. Het gebruik van isocyanaten moet ook beperkt worden vanwege negatieve gezondheidsaspecten. Wetgeving in Nederlands en Europees verband wordt op dit gebied mogelijk aangescherpt.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij