WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Formaldehyde is een chemische stof die voorkomt in lijmen en harsen die gebruikt worden bij de productie van spaanplaten en houtpanelen; formaldehyde ontsnapt langzaam uit het plaatmateriaal. Ook bij sommige lakken of lijmen die in de meubelindustrie gebruikt worden, kan formaldehyde vrijkomen als reactieproduct; dit gebeurt wanneer de lak of lijm uithardt. Formaldehyde kan zorgen voor irritatie aan ogen, neus, keel en longen en is verdacht kankerverwekkend.

Nederlandse arbeidsomstandighedenwetgeving: lakken, lijmen, plaatmateriaal
De grenswaarde (voorheen MAC-waarde genoemd) is 0,15 mg/m3 (0,12 ppm). In de Arbeidsomstandighedenregeling, artikel 4.19, Bijlage XIII, is deze grenswaarde opgenomen. Hierop adviseert CBM de leden lakken of lijmen met formaldehyde als reactieproduct niet langer te gebruiken. De beslisboom voor lakken is als volgt: zuurhardende lakken worden niet langer geadviseerd als alternatief voor lak met oplosmiddelen. Het e1-plaatmateriaal dat over het algemeen gebruikt wordt, blijft onder de grenswaarde en vormt voor de Nederlandse arbeidsomstandighedenwetgeving dus geen probleem.

Europese consumentenwetgeving: plaatmateriaal
Eind 2008 is formaldehyde in verschillende landen opnieuw een aandachtspunt geworden. Aanleiding was een onderzoek van de WHO (World Health Organisation) die formaldehyde classificeert als kankerverwekkend. Op basis daarvan geldt in Frankrijk nieuwe wetgeving die gericht is op het uitbannen van het gebruik van deze stof. Deze wetgeving is erop gericht consumenten te beschermen tegen teveel blootstelling aan formaldehyde. In de panelenindustrie is de zgn. E1-norm gebruikelijk. Japan en Californië vormen daarop een uitzondering. Daar stelt men zwaardere eisen. Men gebruikt daar in het algemeen “four star” panels, waarvan de emissie ongeveer ligt op 0,5 E1. De panelenfabrikanten in Frankrijk stellen zich ten doel platen te maken die voldoen aan deze verlaagde norm. Het emissieniveau is dan gelijk aan dat van massief hout. Mogelijk zal de Europese Commissie met consumentenregelgeving komen die de uitstoot van formaldehyde uit consumentenproducten als meubels in Europa aan banden legt. Dit kan betekenen dat het gebruik van e1 plaatmateriaal niet langer voldoende is en dat het gebruik van four star panels noodzakelijk wordt. CBM volgt de zaak op Europees en nationaal niveau.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij