WORD LID BEL ONS MAIL ONS

In veel meubels zijn biociden verwerkt. Vaak om bederf tegen te gaan, zoals bij leer en watergedragen verf. En soms ook voor een beschermende werking, zoals bij antibacteriële stoffering of verduurzaamd hout. De nieuwe Biocidenverordening stelt hiervoor regels, om mens en milieu te beschermen. De meubelsector heeft daar ook mee te maken.

Regels voor biociden zijn er al lang. Voor de meubelsector waren die nooit zo van belang. De nieuwe Europese Biocidenverordening, die sinds halverwege 2013 van kracht is, bevat echter regels voor zogenaamde ‘behandelde voorwerpen’. Dit zijn producten die met biociden behandeld zijn, zoals verf, leer, verduurzaamd hout of sommige textielproducten. Ook producten die zijn samengesteld uit dergelijke ‘behandelde voorwerpen’ zijn zèlf weer behandelde voorwerpen.

Voorbeelden: Een kinderstoeltje dat met een biocide is behandeld om het antibacteriële eigenschappen te geven, is een behandeld voorwerp. Een stoel waarvan de zitting vervaardigd is van antibacterieel textiel is dat ook. En ook een zitmeubel, niet antibacterieel maar met ‘gewoon’ een leren zitting, afgelakt met watergedragen verf, of met een zitting waarvan de foam is geconserveerd, is een voorbeeld van een behandeld voorwerp.

De verordening kent drie belangrijke verplichtingen voor behandelde voorwerpen.

  1. prijs je je product aan als ‘beschermd tegen houtrot’, ‘bestand tegen weervlekken’ of ‘antibacterieel’? Volgens de nieuwe wet doe je dan een claim. In dat geval moet je het meubelstuk voorzien van een etiket met informatie over de gebruikte biocide.
  2. Voor alle behandelde voorwerpen geldt dat de werkzame stof in de gebruikte biocide goedgekeurd moet zijn voor dat specifieke gebruik. Omdat meestal wel lak, lijm, kit, leer of textiel in meubels is verwerkt, zijn deze meubels zelf vaak ook een behandeld voorwerp. Daarmee krijg je dus ook met deze verplichting te maken. In de meeste gevallen zal je leverancier voor de goedkeuring moeten zorgen en kun je dit dus het beste bij hem navragen.
  3. De Biocidenverordening verplicht in alle gevallen om binnen 45 dagen kosteloos antwoord te geven op vragen van consumenten over de behandeling van het meubelstuk met biociden.
Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij