WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Wij beschikken over veel modelovereenkomsten, die voor jouw praktijk van belang kunnen zijn. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste overeenkomsten die voor jou beschikbaar zijn.

Deze overeenkomsten zijn niet te downloaden, omdat het vaak belangrijk is de modellen toe te lichten en afhankelijk van de individuele situatie te beoordelen welke overeenkomst het best gebruikt kan worden. Neem daarom voor maatwerkadvies contact op met één van onze juristen.

Arbeidsovereenkomsten

 • arbeidsovereenkomst bepaalde tijd
 • arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd
 • arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van project X (of wegens afwezigheid werknemer X wegens ziekte)
 • arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een (leerling)werknemer
 • oproepovereenkomst
 • min/max-uren overeenkomst
 • flexibele jaarovereenkomst
 • stage-overeenkomst
 • thuiswerkovereenkomst

Beëindigingsovereenkomsten

 • beëindigingsovereenkomst i.v.m. bedrijfseconomische redenen
 • beëindigingsovereenkomst i.v.m. twee jaar ziekte
 • beëindigingsovereenkomst i.v.m. verstoorde arbeidsverhouding

Intellectueel eigendomsrecht

 • fabrikant-ontwerper overeenkomst
 • licentieovereenkomst

Verbintenissenrecht

 • alleenverkoopovereenkomst
 • bindendadviesovereenkomst
 • bruikleenovereenkomst
 • dealerovereenkomst
 • distributieovereenkomst (NL/Engels)
 • koopovereenkomst
 • model onderhoudsovereenkomst
 • onderhoudsovereenkomst
 • aanneming van werk (ZZP)
 • overeenkomst van opdracht
 • raamovereenkomst van onderaanneming
 • schuldbekentenis
 • uitbesteding werk

Handelsagentuurovereenkomsten

 • agentuurovereenkomst Nederlands
 • agentuurovereenkomst Duits
 • agentuurovereenkomst Engels
 • agentuurovereenkomst Frans
 • beëindigingovereenkomst handelsagentuur

 

Adviseurs

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij