WORD LID BEL ONS MAIL ONS

CBM is actief betrokken bij de Europese lobby. Samen met 15 collegalanden in Europa, verenigd in de Europese meubelkoepel EFIC, behartigt CBM de belangen van de meubelindustrie en interieurbouw. Belangrijke lobbythema’s zijn:

1. Klacht bij Europese Commissie tegen Engeland, die met te strenge eisen voor brandveiligheid vrije handel en eerlijke marktwerking belemmert (protectionisme).

2. Klacht tegen China die nieuwe technische normen heeft geformuleerd voor import van meubelen naar China (protectionisme).

3. Lobby tegen de voorstellen van de Europese Commissie, om de grenswaarden voor houtstof te verlagen (MKB onvriendelijke regelgeving). Inmiddels zijn er amendementen aangedragen vanuit het Europees Parlement om de grenswaarde voor de komende vijf jaar (overgangstermijn) te verlagen van 5 mg/m3 naar 3 mg/m3. Na vijf jaar wordt de grenswaarde definitief verlaagd naar 2 mg/m3. De komende maanden vinden er onderhandelingen plaats met de Europese Commissie over deze amendementen.

4. Lobby tegen Frankrijk, die verplichte labels wil invoeren inzake de uitstoot van vluchtige stoffen zoals formaldehyde en iso-cyanaat.

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij