WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie verlaten. Tot 1 januari 2021 gold een overgangsperiode, inmiddels is het zakendoen ingrijpend veranderd.

De onderhandelaars van de Europese Unie (EU) en van het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben op 24 december 2020 een akkoord bereikt over een nieuw partnerschap. Dit akkoord bevat afspraken over de regels die per 1 januari 2021 gelden tussen de EU en het VK. Op 29 december 2020 stemden de EU-lidstaten in met het akkoord. Het Europese Parlement moet dit nog doen. Dit gebeurt begin 2021. Het akkoord wordt wel al voorlopig toegepast, de nieuwe regels zijn op 1 januari 2021 ingegaan. Zo zijn er bijvoorbeeld sinds 1 januari altijd grensformaliteiten, want het VK is geen onderdeel meer van de interne markt. Denk aan import- en exportaangiftes als je goederen in- of uitvoert.

7 zaken die je absoluut moet weten over het akkoord
‘De deal’ is inmiddels voor iedereen in te zien. De maar liefst 1.246 bladzijden heb je niet 1, 2, 3 gelezen. Daarom legt het Brexitloket uit welke zaken je absoluut moet weten over het akkoord. Wij lichten er 6 voor je uit

 1. Ook met een deal krijg je te maken met de douane
  Ook mét dit akkoord keert de douane terug. Houd er dus rekening mee dat je vanaf 1 januari met de douane te maken krijgt als je producten wil importeren of exporteren. Ga niet onvoorbereid op pad. Lees meer over de douaneformaliteiten op de pagina over import en export.
 2. Er komen geen quota en tarieven op handel
  Om voor de tarieven- en quotavrijstelling in aanmerking te komen, moet je aantonen dat je goederen voldoen aan de voorwaarden van ‘oorsprongsregels’. De oorsprongsregels in het akkoord zijn vastgelegd op basis van ‘bilaterale cumulatie’. Dat betekent dat materialen uit zowel de EU als het VK mogen worden meegeteld om de drempels voor tarief- en quotavrije markttoegang te behalen. In de oorsprongsregels is per product(groep) ook opgenomen wat er maximaal aan materialen uit andere landen buiten de EU mag worden gebruikt.
 3. De EU en het VK hebben afspraken gemaakt om douanecontroles waar mogelijk te verminderen
  In het verdrag staat dat als partijen voldoen aan bepaalde eisen, ze de status van ‘Authorised Economic Operator’ (AEO) kunnen krijgen. Dat houdt in dat ze gebruik kunnen maken van een vereenvoudigde douaneprocedure als het om controles voor veiligheid gaat. Ook is hierbij afgesproken dat de EU en het VK elkaars AEO-vergunningen erkennen. Kijk dus of je in aanmerking komt voor AEO-status.
 4. Er is geen wederzijdse erkenning van certificaten voor industriële producten
  In de deal zijn afspraken gemaakt over technische handelsbelemmeringen ‘technical barriers to trade’ (TBT) en het versoepelen van procedures rondom productveiligheid en marktconformiteit.
  Er is echter geen wederzijdse erkenning van certificaten voor industriële producten. Dat betekent dat producten waarvoor een certificaat verplicht is alleen binnen de EU in de handel gebracht mogen worden met een certificaat dat is afgegeven door een ‘EU-notified body’. Een certificaat dat is uitgegeven door een in het VK gevestigde notified body is niet geldig. Wanneer producten al een certificaat van een Britse notified body hebben dat is afgegeven vóór 1 januari 2021, kan een notified body uit de EU dit meewegen bij de beoordeling van een aanvraag voor een geldig EU-certificaat. Het is voor de leverancier wel mogelijk om een eigen verklaring (‘self declaration’) over conformiteit af te geven. Dat kan alleen voor een afgebakende categorie producten, die weinig risico met zich meebrengen. Daarnaast zijn ook afspraken gemaakt over het onder voorwaarden erkennen van Good Manufacturing Practices inspecties voor geneesmiddelen en werkzame bestanddelen.
 5. Toegang tot openbare aanbestedingen
  In het akkoord staan procedures om voorspelbare en transparante aanbestedingen te garanderen. Deze afspraken zijn een aanvulling op de afspraken die in de Government Procurement Agreement (GPA) van de World Trade Organization staan en gelden voor dezelfde sectoren.
 6. Er zijn afspraken gemaakt over dienstverlening
  In veel gevallen mag je nog steeds diensten verlenen in of diensten afnemen uit het VK. Wel zijn er specifieke regels voor onder andere bezorgdiensten, telecommunicatie, financiële diensten, internationale maritieme transportdiensten en juridische diensten. Daarnaast is er afgesproken om samen te werken aan redelijke en transparante roaming-tarieven.

Overige links
Op het Brexitloket van de Rijksoverheid vind je alle overheidsinfo t.a.v. Brexit.

En doe de Brexit Impact Scan om erachter te komen wat je nog meer moet doen, speciaal gericht op je eigen situatie.

 

Bron: het Brexitloket van de Rijksoverheid

Adviseurs

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Gerelateerde nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht