WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Onze branche moet de komende jaren de overstap maken naar een duurzame en circulaire economie. Hoewel steeds meer bedrijven ervaren dat grondstoffen schaarser worden, is een cultuurverandering nodig om verantwoord met schaarse middelen om te gaan. Bedrijven kunnen dat zeker niet in hun eentje. CBM krijgt steeds vaker het verzoek om het initiatief hiervoor te nemen. Dat gaan we dus doen.

Als eerste komt er een werkgroep, getiteld ‘Recycle Meubelen en Interieurs’. Deze werkgroep moet de onderlinge samenwerking tussen leden stimuleren en een branchebrede recycle-agenda opstellen. Daarnaast heeft CBM besloten het Nationaal Grondstoffenakkoord te ondertekenen. De werkgroep krijgt tot taak het actieplan voor dit akkoord op te stellen en gezamenlijke acties te starten.

Wil jij als CBM-lid actief meedoen in de werkgroep: Meld je dan aan: info@cbm.nl.

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij