WORD LID BEL ONS MAIL ONS

De afgelopen jaren zijn er bij Koninklijke CBM regelmatig klachten binnengekomen over het afvoeren van houtafvalstromen. Om de huidige situatie in de branche in beeld te brengen, heeft Daan Kerkhof namens CBM eind oktober 2020 ruim 2.000 bedrijven benaderd met een online vragenlijst. Op deze vragenlijst hebben uiteindelijk 111 bedrijven gereageerd, wat heeft geleid tot deze analyse en rapportage. 

Deze rapportage is tevens deels gebaseerd op resultaten uit een onderzoek naar de plaatmateriaalstromen op de Nederlandse markt. Hieruit bleek dat in 2019 binnen de meubel- en interieurbranche 635.000 ton plaatmateriaal is verwerkt. Dit onderzoek is op te vragen bij CBM als je meer wil weten over plaatmateriaal en circulaire toekomst ervan.

Onderzoek in onze sector toont aan dat er veel recycling potentieel zit bij de kleine bedrijven (< 10 fte). Deze bedrijven vormen ruim de helft van de houtafvalmarkt die vrij komt. Juist deze groep ondervindt de meeste druk van stijgende prijzen voor het afvoeren van hun afvalstroom. Wij denken dat een slim emballagesysteem hier de toekomst kan bieden voor onze leden.

Lees het rapport ‘De weg naar circulair houtafval’:

 

Adviseurs

Dirk van Deursen
Adviseur innovatie
  023 515 88 00
mail mij