WORD LID BEL ONS MAIL ONS

CBM heeft een collectieve subsidieaanvraag ingediend om zoveel mogelijk leden te helpen bij de installatie van zonnepanelen op het dak. Daarmee slaan we twee vliegen in één klap. We verlagen de energiekosten bij onze leden en verduurzamen tegelijk onze eigen meubel- en interieurbranche.

In samenwerking met de bedrijven Exasun* en Jules Energy dient CBM een collectieve subsidieaanvraag in voor de SDE+ regeling. Deze subsidie voor duurzame energie gaat verdwijnen. Dit is de laatste kans om nog gebruik te maken van deze gunstige voorwaarden. Daarom roepen wij zoveel mogelijk leden op zich snel aan te melden. Na aanmelding ontvang je van ons instructies en handelen wij deze subsidieaanvraag voor je af.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet je bedrijf:
• beschikken over een dakoppervlak van > 1250 m2
• of een grote aansluitwaarde hebben (3 x 80A)
• of meer dan 100.000 kWh per jaar aan elektra verbruiken

Neem nu actie
Voldoet je bedrijf aan één of meer van deze criteria, meld je dan zo snel mogelijk aan bij CBM. CBM staat klaar om je te helpen bij het aanvragen van deze subsidie. Ons streven is voor meer dan 100 bedrijven collectief een subsidieaanvraag in te dienen en het voor onze leden zo eenvoudig mogelijk te maken.

Waarom zonnepanelen
De overheid heeft besloten dat alle bedrijven in Nederland concrete stappen moeten zetten om het energieverbruik terug te dringen. Vanaf 1 juli 2019 ben je wettelijk verplicht om te melden welke energiebesparende maatregelen je genomen hebt.
Gebruik van zonnestroom is voor de meeste leden erg interessant, omdat je machines overdag veel energie vragen die de zonnepanelen tegelijkertijd kunnen opwekken. Hierdoor kun je een maximale kostenbesparing realiseren op je energiekosten.

De subsidieaanvraag
CBM wil collectief alle subsidieaanvragen van de leden indienen bij de subsidieverstrekker RVO** waardoor het proces voor jou eenvoudiger en goedkoper is. CBM zal toezien op een goede begeleiding. Daarom roepen wij zoveel mogelijk leden op om zich aan te melden voor deze subsidieaanvraag. De kosten voor deze bewerkelijke en specialistische aanvraag hebben we laag kunnen houden en vragen slechts € 300,-*** per deelnemend bedrijf.

Op 12 maart zijn alle aanvragen ingediend. Binnen 13 weken geeft RVO normaal gesproken uitsluitsel. Daarna hebben we 12 maanden de tijd om de meest geschikte zoninstallatie en mogelijkheden voor financiering af te stemmen zodat zomer 2020 je bedrijfsdak zonnestroom oplevert.

Tenslotte
Voor alle duidelijkheid: meedoen aan de subsidieaanvraag betekent niet dat je verplicht bent een zoninstallatie aan te schaffen. CBM zal een Energie Service Company (ESCo****) oprichten die de financiering van alle installaties op zich neemt. Dit gaat een stevige impuls geven aan de verduurzaming van onze sector. Heb je naar aanleiding hiervan nog andere vragen of opmerkingen neem gerust contact met mij op.

vandeursen@cbm.nl
023-5158832

* Exasun is Nederlandse producent van hoogwaardige PV panelen
** RVO, Rijksdienst voor ondernemend Nederland (uitvoeringsinstantie NL subsidies)
*** Een SDE-aanvraag is erg bewerkelijk en specialistisch. Prijzen variëren van € 1000,- tot € 4000,- bij een subsidieadviesbureau, gemiddelde prijs ligt op € 1500,-
**** ESco is een energie service company die alle financiële lasten overneemt en de installatie in eigendom heeft. ESco levert een prestatie en de deelnemer tekent een prestatiecontract.

Adviseurs

Dirk van Deursen
Adviseur innovatie
  023 515 88 00
mail mij