WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Circulair ondernemen biedt kansen en mogelijkheden. Het betekent een nieuwe manier van werken, waarbij de nadruk op het sluiten van kringlopen en het voorkomen van afval en verspilling ligt. Daar horen nieuwe producten, ontwerpen, businessmodellen en andere vormen van ketensamenwerking bij.

CBM helpt jou om samen met Circo* te komen tot nieuwe producten, diensten en businessmodellen. Dit doen we in een Circo business track. Deze track bestaat uit drie eendaagse workshops in een periode van twee maanden. Je maakt hierin kennis met de mogelijkheden van circulair ondernemen en ontwerpen, verkent kansen daarvan voor je eigen business en zet concrete eerste stappen in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en businessmodellen die bijdragen aan de ontwikkeling naar een circulaire economie.

Deze eerste track was al snel vol. Natuurlijk publiceren we de uitkomsten in de nieuwsbrief. Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

*) Circo is onderdeel van de Topsector Creatieve Industrie.

Adviseurs

Dirk van Deursen
Adviseur innovatie
  023 515 88 00
mail mij