WORD LID BEL ONS MAIL ONS

De Incassodienst probeert de vordering eerst zonder tussenkomst van de rechter te incasseren (Wat kost dit?).

De IID sommeert de afnemer voor de openstaande vordering, vermeerderd met de rente en incassoprovisie. De rente en incassoprovisie zijn op grond van de verkoopvoorwaarden op de afnemer te verhalen mits er als opdrachtgever ook eenmaal aangemaand is en aantoonbaar de afnemer bij de opdracht in kennis is gesteld van de van toepassing zijnde algemene verkoopvoorwaarden.

Bij tegenspraak van de vordering ondersteunt de IID en treedt als bemiddelaar op.

Natuurlijk hoeft door het starten van een incassoprocedure niet noodzakelijk een eind te komen aan de relatie met de opdrachtgever. Wij houden daar rekening mee. De contacten zullen zakelijk en diplomatiek zijn. Echter, voorop blijft staan dat de factuur en de kosten betaald moeten worden. Heeft de debiteur gegronde redenen om niet in één keer te kunnen betalen, dan zorgen wij, in overleg met de opdrachtgever, voor een oplossing. Bijvoorbeeld in de vorm van een betalingsregeling.

Onderneem actie
Wacht niet te lang met het ter incasso geven van een vordering. De ervaring leert dat een debiteur zich heus bewust is van het niet nakomen van zijn verplichting. En hoe eerder de IID het incassotraject inzet, hoe groter de kans op een buitengerechtelijke afwikkeling. Als buitengerechtelijke incasso niet mogelijk is, kan de vordering gerechtelijk geïncasseerd worden (Wat houdt dit in?).

Adviseurs

Loes Elbersen
Incassodienst / administrateur
  023 515 88 40
mail mij

Brigit Schilder
Incassodienst / administratie
  023 515 88 40
mail mij