WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Als je wilt weten of één van je afnemers voorlopige schuldsanering, surseance van betaling heeft verkregen of in staat van faillissement is verklaard, neem dan telefonisch of per email contact met ons op, zodat wij je van recente informatie kunnen voorzien.

Mocht de afnemer failliet zijn, dan dient de openstaande factuur bij de curator ingediend te worden, onder overlegging van de kopie factuur en de van toepassing zijnde verkoopvoorwaarden. Indien bekend is dat de goederen zich nog bij de failliete onderneming bevinden, kan er een beroep gedaan worden op het eigendomsvoorbehoud. Zijn hier nog vragen over, neem gerust contact op.

Adviseurs

Loes Elbersen
Incassodienst / administrateur
  023 515 88 40
mail mij

Brigit Schilder
Incassodienst / administratie
  023 515 88 40
mail mij