WORD LID BEL ONS MAIL ONS
Als uitgangspunt gebruik je de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor onze bedrijfstak. Voor CBM-leden is dat de lijst nummer 17 “Meubels en hout. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd (TVT) van vijf jaar of minder.
De melding kun je vanaf 19 maart 2019 doen bij het e-loket van RVO.nl. Om bij het e-loket te kunnen inloggen, heb je e-Herkenning nodig, niveau EH-1. Deze kun je aanvragen bij Reconi (voorheen CreAim). De kosten zijn vanaf € 5,79 per jaar. De verwerkingstijd van je aanvraag voor e-Herkenning bij Reconi is drie werkdagen.
Op dezelfde dag dat het e-loket bij RVO opengaat, is er ook een webinar van het RVO waar meer informatie wordt gegeven over dit onderwerp. Je kan je hier aanmelden voor het webinar. Ook zal er een grote voorlichtingscampagne gestart worden vanuit de overheid.CBM organiseert op woensdag 17 april, dinsdag 7 mei en vrijdag 24 mei informatiebijeenkomsten over de meldingsplicht van de energiebesparende maatregelen. Tijden en locaties worden binnenkort bekend gemaakt. Na de eerste rapportage in 2019 moet je om de vier jaar het bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen in je bedrijf.
Ga naar de kop ‘Energie’ om de verschillende artikelen te lezen met betrekking tot dit onderwerp. 
 
Adviseurs

Dirk van Deursen
Adviseur innovatie
  023 515 88 00
mail mij