WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben om maatregelen gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf mee uit te voeren. Dat kan een vaste medewerker zijn die deze functie ernaast doet. Bij kleine bedrijven mag ook de directeur als preventiemedewerker optreden.

De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

  1. Het (mede) opstellen en uitvoeren van de Risico, Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).
  2. Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  3. Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

Overige aandachtspunten:

  • Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker.
  • Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, dan mag de directeur zelf de preventiemedewerker zijn.
  • Het bedrijf mag niet iemand van buiten aanstellen als preventiemedewerker. Behalve als er geen mogelijkheden zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren.
  • Het is van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangesteld, over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren.
  • In de RI&E moet worden aangeven hoe werknemers in contact kunnen treden met de preventiemedewerker, dus hoe de toegankelijkheid geregeld is.
  • Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt voor de uitvoering van zijn taken.
Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij