WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Het werken met houtbewerkingsmachines brengt risico’s met zich mee. De gevaren zijn onder andere:

 • In aanraking komen met en gegrepen worden door bewegende delen van het snijgereedschap, aan- en toevoerinrichtingen en as-einden.
 • Getroffen worden door wegvliegende voorwerpen, zoals werkstukken (terugslag) en delen van het snijgereedschap.
 • Bekneld raken tussen het werkstuk en de opspan- of aanvoerinrichting.
 • Onbedoeld of op onjuiste wijze in werking komen van de machine door een verkeerde plaatsing of beveiliging van de bedieningsknoppen.
 • Elektrocutie door kortsluiting in de machine of het in aanraking komen met bedrading onder spanning.
 • Veel ongelukken worden veroorzaakt door onjuist gebruik van beveiligingen.

Er zijn veel richtlijnen voor de veiligheid van arbeidsmiddelen. Niet alleen in de Arbo-wetgeving, maar ook in regelgeving die speciaal gaat over machineveiligheid (zoals NEN- of CE-keuring). Arbeidsmiddelen zijn ingedeeld in risicocategorieën en op basis daarvan wordt bepaald wie de keuring mag uitvoeren (eigen personeelslid of gecertificeerde keuringbureaus). De arbeidsmiddelen moeten gekeurd worden aan de hand van richtlijnen. Daarnaast moet aandacht besteed worden (o.a. bij de R&IE) aan de manier waarop werknemers omgaan met de arbeidsmiddelen. Meer over machineveiligheid op de website van Arboportaal.

Inspectielijsten
SKH heeft inspectielijsten houtbewerkingsmachines ontwikkeld waarin alle geactualiseerde inspectielijsten, een module voor onderhoud en een module audits zijn opgenomen.
De lijsten zijn op te vragen bij CBM.

Bij CBM kun je ook veiligheidsinstructiekaarten bestellen die je aan of bij de machines kunt hangen:

 • formaatzaag
 • kantenaanlijmmachine
 • lintzaag
 • tafelfrees
 • vandiktebank
 • vierzijdige schaafmachine
 • vlakbank

Wil je veiligheidsinstructiekaarten aanvragen, stuur dan een e-mail naar info@cbm.nl. Voor CBM-leden zijn deze kaarten gratis.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij