WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Bij het bewerken van hout en plaatmateriaal komt houtstof vrij. Veel houtsoorten bevatten stoffen die irriterend zijn voor huid, ogen en slijmvliezen. Ook kunnen veel houtsoorten allergieën veroorzaken. Huiduitslag, eczeem of astma kunnen het gevolg zijn. Bij een aantal houtsoorten kunnen splinters voor flinke ontstekingen zorgen. In een enkel geval zorgt inademing voor braakneigingen of maagkramp. In zeldzame gevallen kan houtstof, van met name hardhout, long- en neuskanker veroorzaken. Houtstof wordt daarom als kankerverwekkende stof beschouwd. Er is een grenswaarde vastgesteld van 2 mg/m3 gemiddeld bij een blootstelling van 8 uur. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen hardhout of zachthout, aangezien er vaak blootstelling aan beide soorten is.

Blootstelling
De meeste blootstelling aan houtstof vindt plaats bij bewerkingen met handmachines zoals de handschuurmachine, handmatig frezen en de handcirkelzaag. Een aantal machinale bewerkingen kunnen bij onvoldoende afzuiging, meestal in combinatie met onjuist geplaatste afzuigkappen en vangbakken, ook voor een verhoogde blootstelling zorgen. Wanneer niet regelmatig wordt schoongemaakt kan de concentratie houtstof in de ruimte ook te hoog worden. Zodra voetstappen in het stof zichtbaar zijn, is de concentratie te hoog. Maak geen gebruik van perslucht, want dit zorgt ervoor dat houtstof opnieuw de fabriek wordt ingeblazen.

Doordat hardhoutstof als kankerverwekkend is geclassificeerd moet gestreefd worden naar een zo laag mogelijke blootstelling. Dit moet in eerste instantie aan de bron worden aangepakt (afzuiging etc) en pas in tweede instantie door persoonlijke beschermingsmiddelen.

Grenswaarde
Aangezien hardhoutstof geclassificeerd is als kankerverwekkende stof, zou dit volgens de Arbowet betekenen dat retourlucht niet is toegestaan. Er is echter een uitzondering gekomen: dat maximaal 10% van de grenswaarde  in de retourlucht mag zitten, dus 0,2 mg/m3 voor houtstof.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij