WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Elk bedrijf waar medewerkers blootstaan aan schadelijk geluid, zal naar een effectieve vorm van gehoorbescherming zoeken. Terecht, want lawaai op de werkplek kan onherstelbare gehoorschade veroorzaken. Naast persoonlijk leed, kan dat tot WAO-perikelen en boetes voor de werkgever leiden en tot concentratieverlies bij de medewerkers. Ook raken zij sneller vermoeid en worden prikkelbaar, waardoor zij slechter kunnen gaan functioneren.

CBM heeft een collectief raamcontract met Comfoor. Dit bedrijf heeft een Total Care gehoorbeschermingsvisie ontwikkeld, waarbij de werknemer een veilige en comfortabele oplossing wordt geboden en de werkgever alle zorgen voor gehoorbescherming uit handen wordt genomen. Voor leden van CBM geldt een aantrekkelijke branchekorting, oplopend tot 35%.

Noodzaak
Het gehoororgaan is één van de meest vernuftige, maar tegelijkertijd ook één van de meest kwetsbare systemen in ons lichaam. Veel mensen werken in een lawaaiige omgeving en dreigen bij de dagelijkse uitoefening van hun beroep langzaam maar zeker doof te worden.

Bij langdurig blootstelling aan geluid van een hoog niveau (meer dan 80 decibel) treedt een afname van het gehoor op. Dit komt door de plaatselijke beschadiging van de zintuigcellen in het slakkenhuis. Het slakkenhuis is dat gedeelte van het gehoororgaan waar geluid wat van buiten komt wordt omgezet in zenuwprikkels die naar de hersenen gaan. Het beschadigingproces in het slakkenhuis is onomkeerbaar. Continu geluid is veel schadelijker dan onderbroken geluid, omdat de individuele zenuwcellen bij dit laatste dan de gelegenheid krijgen zich te herstellen.

Verplichtingen werkgever en werknemer
De arbeidsinspectie controleert steeds strenger op de blootstelling aan geluid en de maatregelen die werkgevers hiertegen ondernemen. Aanleiding voor de controles is de aanscherping van de regels in de ARBO-wetgeving die gelden voor schadelijk geluid. Geluid boven de 80 decibel is schadelijk voor het gehoor. Vanaf deze grens dien je als werkgever maatregelen te nemen ter voorkoming van het optreden van gehoorverlies van uw werknemers. Bij blootstelling aan geluid dien je als ondernemer onder andere aan de onderstaande maatregelen aandacht te besteden:

  • Je bent verplicht om gehoorbeschermingsmiddelen aan werknemers beschikbaar te stellen vanaf 80 decibel
  • Het dragen van gehoorbescherming is verplicht als het geluidsniveau hoger is dan 85 decibel
  • Je moet erop toezien dat werknemers de beschermingsmiddelen ook daadwerkelijk gebruiken
  • Je moet de werknemers regelmatig in de gelegenheid stellen op kosten van de werkgever hun gehoor te laten meten
  • Je dient voorlichting en instructies te geven over de risico’s van het geluid, de genomen maatregelen en de gehoorbescherming.

Bij het niet nakomen van de verplichtingen kan de Arbeidsinspectie je een waarschuwing geven en in het ergste geval een boete opleggen. Zaak om aan geluid in ieder geval in de Risico-Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) aandacht te besteden en werknemers gehoorbeschermingsmiddelen aan te bieden. Comfoor garandeert gehoorbescherming op maat, verzorgt de benodigde voorlichting en instructies voor een verantwoord gebruik. Bovendien kan via het cliëntenvolgsysteem met periodieke nazorgcontroles alert worden ingesprongen op veranderingen. De producten en accessoires zijn nagenoeg in alle gevallen afgestemd op de individuele gebruiker.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij